En tack-hälsning från Ukraina till Active Armour

07 juni 2023 /

Soldater i Ukraina har via en film berättat att de är mycket nöjda med utrustningen från Active Armour.

Den har bidragit till en höjning av moralen av soldaterna i strid. Utrustningen är en väldigt viktig del då de alltid kan räkna med att den håller i extrema förhållanden.