I händelse av krig

09 januari 2024 /

I händelse av en krigssituation.

I händelse av krig är det viktigt att prioritera säkerheten för dig själv och din familj. Håll dig informerad om den lokala utvecklingen, radio är det säkraste och mest tillförlitliga informationskällan, ha en beredskapsplan och följ officiella riktlinjer från myndigheter.

Prioritera personlig säkerhet och dina nära och kära. Håll dig vaksam, följ officiella instruktioner och sök skydd i avsedda säkra områden om det behövs. Kolla upp ditt skyddsrum. Ta reda på vem hur många som är ansluta till det.

Skapa en nödplan genom att identifiera säkra platser, upprätta kommunikationsmetoder, förbereda nödvändiga förnödenheter och ha en tydlig evakueringsväg. Håll viktiga dokument och kontaktinformation tillgänglig. Gör en övning och verkställ en evakuering av ert hem.

Se till att du har nödvändiga förnödenheter som mat med längre hållbarhet, vatten, första hjälpen-kit, nödvändiga mediciner, ficklampor, batterier och viktiga dokument i ditt akutpaket. Håll kittet lättillgänglig.

Identifiera flera evakueringsvägar från din plats. Var bekant med både primära och alternativa vägar och överväg olika transportsätt. Håll dig informerad om vägförhållanden och uppdateringar från lokala myndigheter.

Nemer Haddad/Active Armour