Detektiv

Vi utför kvalificerade säkerhetsutredningar i syfte att kartlägga, identifiera och dokumentera misstänkt brottslig verksamhet, interna oegentligheter etc. Vi gör även bakgrundskontroller samt utför spaningsarbeten och informationsinhämtning.

Det är inte alltid man har tid eller möjlighet själv att göra ett efterspaningsarbete. Många gånger saknas rätt kompetens och förkunskap för att få fram bevis eller ledtrådar och i vissa fall avråds privatpersoner helt från att själva försöka finna svar på vissa frågor, då det kan vara farligt om man inte vet hur man skall handskas med situationen för att inte själv bli upptäckt och kanske hamna i en utsatt situation.

Om du själv är känslomässigt knuten till en viss situation kan det också göra att du tar onödiga risker eller drar slutsatser för snabbt. Anlita en privatdetektiv istället som ser sakligt på varje situation och som verkligen försöker producera konkret bevismaterial som du kan använda dig av.

Active Armour har varit verksamma i detektivbranschen i många år och vi utför uppdrag för såväl privatpersoner som offentlig sektor och företag – både i Sverige och utomlands. Vår personal har gedigen detektivutbildning och en bakgrund från antingen säkerhetsbranschen, polisen eller IT-sektorn. Genom att anlita oss får du hjälp av personer som har stor erfarenhet av spaningsuppdrag och som vet hur man arbetar säkert i olika situationer.

Undvik onödiga risker.

Det är oerhört viktigt att man tar hjälp av någon som är erfaren när man misstänker brottslig verksamhet. Det kan hända att man i spaningsarbetet stöter på personer som är djupt kriminella och privatpersoner bör undvika att försätta sig i den typen av fara.

Vi erbjuder tjänster som bevakningsuppdrag, försvunna personer, efterforskningar, otrohetsutredningar och mycket mer – alltid med 100% respekt för kundens integritet. Om du önskar kan du anlita oss helt anonymt. Vi vänder oss till såväl privatpersoner som företag och offentlig sektor.

För mer information, maila oss på: info@activearmour.com

Polisen förväntar sig hög standard från deras entreprenörer. Vi använder vår utrustning på många olika sätt i många typer av situationer, och det måste vara funktionellt, av hög kvalitet och mycket mångsidig. Active Armour’s skyddande västar och annan säkerhetsutrustning uppfyller alla våra krav.

Fredrik Olsson/Lars Bröms - Polisen

Som ägare av en butik med mycket värdefulla varor, måste du alltid vara ett steg före när det gäller säkerhet. Att bara sälja produkter betyder inte allt, att säkerställa att min personal är trygg och bekväm på jobbet är lika viktigt. Active Armor erbjuder mig just det, genom deras stora kunskap och stora urval av säkerhetsprodukter.

Olof Larsson - The Rolex Store

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley.

Bryan Jonhson - Yahoo
Vad kan vi hjälpa er med?
ProdukterSäkerhet